Główny Inspektorat Sanitarny nakłada na gabinety kosmetyczne i manicure, salony tatuażu i piercingu obowiązek sterylizacji narzędzi. Profesjonalna dekontaminacja narzędzi kosmetycznych wielorazowego użytku ma na w celu zapewnienia maksymalnej higieny i bezpieczeństwa pracy.

Korzystanie z niesterylizowanych narzędzi kosmetycznych jest łamaniem prawa i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia zarówno klientów gabinetu, jak i jego pracowników.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz 1570 z późn. zm. roz 3. Art.16.) narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku przy użyciu których doszło do naruszania ciągłości tkanek muszą być poddane procesowi sterylizacji.

Naruszanie ciągłości tkanek do których dochodzi w czasie zabiegów kosmetycznych, wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób zakaźnych. Do zakażenia może dojść w przypadku kontaktu krwi zakażonej osoby z uszkodzonym obszarem skóry lub błoną śluzową osoby zdrowej.

Używanie niesterylnych narzędzi kosmetycznych wielorazowego użytku, które mogą powodować uszkodzenie skóry może doprowadzić do zakażenia m.in. wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby HBV.
Każdy klient salonu może być potencjalnie zarażony, należy więc przestrzegać rygorystycznych zasad higieny i bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów zgodnych z wymogami sanitarnymi.

 

Sama dezynfekcja, używanie sterylizatora kulkowego lub myjki ultradzwiękowej nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa korzystania z narzędzi wielokrotnego użytku. Zgodnie z wymogami prawnymi narzędzia te muszą być poddane kompleksowemu procesowi dekontaminacji, który obejmuje mycie, dezynfekcję i sterylizację. Tylko pełna dekontaminacja gwarantuje najwyższą higienę i bezpieczeństwo pracy.